BOROSZÓW JEDYNA TAKA WIEŚ

Styczeń 21, 2019Autor BaS


 Drugiej takiej miejscowości nie znalazłem więc pozwoliłem

sobie na ten tytuł.

Przesyłam zdjęcia z okolicy i własnego podwórka.

To co kwitnie


i się zieleni.

Najbliższa okolica latem i zimą (2017/18).

Tej zimy (2018/19)dzięcioły były już TRZY

Inne ptactwo też znalazło pożywienie.

Zima 2017/18

"Sanatorium w twoim domu" dostępne dla prawie każdego

gdyż zaprojektowałem i wykonałem Mobilną tężnie solankową

przyjętą przez Urząd Patentowy jako wzór użytkowy.

Funkcjonuje w "jedynej takiej wsi" już drugi sezon.


Zaprezentował: Ryszard Wrzeszcz