Jubileuszowa msza 2017

Maj 02, 2017Autor BaS

W dniu 01 maja 2017 roku w kościele świętego Jacka w Biskupicach odbyła się jubileuszowa msza święta koncelebrowana przez kapłanów wyświęconych w dniu 30 kwietnia 1972 roku w Oleśnie i Opolu. Mszy przewodniczył jeden z jubilatów - Biskup diecezji gliwickiej Jan Kopiec.

Pozostałymi jubilatami byli: - ks. Józef Kaczmarczyk-proboszcz parafii Przywory, ks. Kazimierz Czajka – proboszcz parafii Dobra, ks. Franciszek Augustyniok - proboszcz parafii Jasiona, ks. Czesław Nowak - proboszcz parafii Bielice, ks. Stanisław Skolarus - proboszcz parafii Staniszcze Małe, ks. Piotr Janoszka - proboszcz parafii Kosorowice, ks. Jan Bejnar - proboszcz parafii Schodnia, ks. Andrzej Ochman - proboszcz pracujący na parafii w Niemczech, ks. Piotr Lepszy - ksiądz emeryt, ks. Bernard Joszko - proboszcz parafii Biskupice.

Święceń kapłańskich udzielili nieżyjący już biskupi: Franciszek Jop i Wacław Wycisk. 

Spotkania księży jubilatów odbywają się corocznie, a organizuje je inny ksiądz w swojej parafii.

W imieniu wdzięcznych parafian gratulacje i podziękowania wygłosiła Irena Anczurowska z Boroszowa.

W imieniu zgromadzonych tutaj wiernych, z drżeniem w głosie i z radością w sercu, pozdrawiam: Dostojną Ekscelencję Księdza Biskupa Jana, Przewielebnych Kapłanów Jubilatów: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Jan Maria Vianney powiedział: Gdybym spotkał Kapłana w towarzystwie Anioła, to najpierw pozdrowiłbym Kapłana, potem Anioła. Anioł jest przyjacielem Boga, lecz to Kapłan Go zastępuje.

Przewielebni Księża Jubilaci

45 lat mija, od pełnej tajemnic chwili, gdyście klęcząc przed księdzem biskupem, głowę w pokorze schylili i odpowiedzieli Bogu: TAK, na Jego zaproszenie: Pójdź za mną. Pamiętacie?

Jak po raz pierwszy nad hostią drobną i małą wyrzekliście słowa Chrystusa Króla: Bierzcie to jest moje ciało - i odtąd cudów Swej łaski – Bóg co dzień przez Was udziela.

Gdyby nie było sakramentu Kapłaństwa nie byłoby Pana Boga wśród Nas.

I tak rozpoczęła się Wasza kapłańska droga, przez miasta i wioski, z wielką posługą miłości.

Drodzy Księża Jubilaci

Nie da się zliczyć ilu ludzi wyspowiadał Każdy z Was, ile razy mówiliście:

To czyńcie na Moją pamiątkę, ilu ochrzciliście, ilu parom pobłogosławiliście, ilu przygotowaliście na spokojną śmierć, ile godzin przemawialiście na ambonach i w salkach katechetycznych, z ilu oczu otarliście łzy i ilu dzięki Waszym dłoniom i Waszej posłudze znalazło sens życia. Dowiemy się o tym dokładnie w niebie. I tak mijały lata kapłańskiej posługi, w dobrej i złej doli, w zdrowiu i w chorobie, pośród przyjaciół, a czasami i niezrozumienia – lata kapłańskiej wierności.

Czcigodni Księża Jubilaci

Z okazji zacnego jubileuszu 45-lecia kapłaństwa w imieniu biskupickiej parafii i Waszych parafian, pragnę skierować do Was słowa uznania i głębokiej wdzięczności: za tworzenie atmosfery kościoła jako rodziny parafialnej, za wielkie serce, cierpliwość, życzliwość, pokorę i piękną, żywą wiarę, za każdą Mszę św., nabożeństwa, sakramenty św. i błogosławieństwa, za wygłoszone Słowo Boże,, za odwiedzanie naszych chorych oraz naszych rodzin podczas kolędy, za pielgrzymki parafialne, za formacje świeckich, zwłaszcza młodzieży, za dbałość o substancję duchową i materialną waszych parafii, za wszystkie remonty i innowacje obiektów sakralnych, za wsparcie i zaangażowanie, za wszystko.

Życzymy Wam wszystkim abyście tworzyli swoje kapłaństwo wg słów św. Papieża Jana Pawła II:Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa, kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim - a w szczególności najbardziej potrzebującym”. Niech Jezus Miłosierny obdarzy Was zdrowiem i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza i patronowie Waszych parafii mają Was w swojej opiece.

Nie wszyscy z wyświęconych doczekali tak pięknego jubileuszu, w tak pięknej oprawie. Nie można było wręczyć Im róży. Nie zostali zapomniani jednak w modlitwie. Pozostali też w pamięci kolegów - księży!

Zmarli kapłani z rocznika 1972 

Ks. Michał Chmiel, ks. Henryk Procek, ks. Michał Antoniak, ks. Eugieniusz Włodarski, ks. Kazimierz Świstek i ks. Jerzy Hyla

O Jezu,  Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może Im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi Ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego Świętego Ciała. Zachowaj czystymi Ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi Ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń Ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel Im również mocy przemiany serc. Błogosław Ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.


Zdjęcia Norbert Krawczyk