Odpust parafialny 2015

Lipiec 19, 2015Autor BaS


W dniu 19 lipca 2015 Boroszowianie obchodzili uroczystości odpustowe w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny.

Zaczęło się od przywitania i wprowadzenia procesji z Biskupic.


Uroczystości odpustowe tradycyjnie przyciągają rzesze wiernych.

Mężatki i panny biorą na swoje ramiona ciężar, by czczone wizerunki wraz z nimi były na procesji.Kapelmistrz będzie miał wiele do powiedzenia młodemu muzykantowi. Tak jak grania trzeba się nauczyć dbałości o wizerunek własny i reprezentowanej grupy!

W tak ważnym dla lokalnej społeczności dniu nawet najstarsi ministranci stają na wysokości zadania.Pogoda dopisała. Wielu wiernych wolało pozostać na dworze w miłym dla ciała cieniu.Radosnym jest, że także byli mieszkańcy Boroszowa wpadają z odwiedzinami w podniosłym dniu dla patronki kościoła.
Bez trudu można dostrzec, że ten młody człowiek wie jak czerpać z życia - i to całymi garściami?Zdjęcia Damian i Norbert Krawczykowie