Odpust parafialny 2021

Lipiec 24, 2021Autor BaS


W dniu 18 lipca 2021 Boroszowianie obchodzili uroczystości odpustowe w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.W oczekiwaniu na przybycie procesji z Biskupic,

Powitanie procesji z sąsiednich Biskupic 

Proboszcz ksiądz Bernard Joszko powitał wszystkich gości i parafian przybyłych na odpust.

Sumę odpustową odprawił o. Damian z Borek Wielkich

Swoją rolę śpiewająco wypełniła Martyna Roj

Bardziej gorliwe parafianki procesję rozpoczęły nieco wcześniej.

Mimo, iż wdzięczni za wymodloną sobie piękną słoneczną pogodę, każdy kto mógł schował się w cieniu!

Zdjęcia: Norbert  Krawczyk i  Franciszek Piech