PRZEBUDOWA DROGI

Październik 12, 2020Autor BaS


Zakończył się remont prawie dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 487 w Boroszowie. 

Inwestycja kosztuje prawie 7 milionów zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej to 6 mln zł.

Przesunięcie mostu w Boroszowie sprawi, że mało widoczny zakręt, na którym dochodziło do wielu wypadków, będzie bezpieczniejszy. To kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej 487, która jest drogą wylotową w kierunku Łodzi.
- Zdajemy sobie sprawę, że każdy dzień pracy na drodze to utrudnienia dla kierowców i mieszkańców, dlatego nie tracimy ani dnia. W Boroszowie już widać nowy ślad drogi. Do tego przesunięcie mostu sprawi, że dotychczasowy mało widoczny zakręt będzie o wiele bezpieczniejszy  - informuje Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Remont trwał od 25 marca  2020 roku. Droga wojewódzka nr 487 znów jest przejezdna na tym odcinku. Oficjalne otwarcie drogi odbyło się 04 września 2020 roku.

W ramach inwestycji przebudowano trzy skrzyżowania, zbudowano ciąg pieszo-rowerowy, chodnik oraz zatoki autobusowe. Prace objęły również wykonanie instalacji technicznych od kanalizacji deszczowej począwszy, po budowę poboczy, skarp czy przepustów.

Chodzi o feralny zakręt przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, prowadzącą przez Kozłowice do Gorzowa Śląskiego. Od lat dochodzi tam do wielu wypadków i kolizji, czego dowodem jest regularnie rozwalana barierka ochronna na zakręcie.


Kierowców powinien ucieszyć fakt, że zmieniono bieg drogi przy głównym skrzyżowaniu w Boroszowie. Teraz jadąc od strony Kozłowic, pokonanie skrzyżowania w kierunku Olesna czy Skrońska będzie z pewnością bezpieczniejsze.

Modernizacja DW 487 w Boroszowie wiązała się m.in. z rozbiórką i budową nowego mostu na rzece Piaska. Do tego dochodzi przebudowa trzech skrzyżowań z istniejącą siecią dróg, jedną powiatową i dwiema gminnymi.Na modernizowanym  odcinku tempo prac było imponujące. Nawet w wolne soboty nie ustawała praca maszyn!Postęp prac oraz perspektywa nowoczesnej drogi z chodnikami, przejściami dla pieszych, drogą rowerową i oświetleniem łagodziły niezadowolenie mieszkańców z doraźnych utrudnień!


Wykonaniu nowej jezdni w Boroszowie towarzyszył też szereg innych prac. Były to m.in.:
  • budowa 600-metrowego ciągu pieszo–rowerowego o szerokości 2,5 metra
  • budowa 300 metrów chodnika o szer. 1,5 m
  • budowa zatoki autobusowej
  • budowa poboczy gruntowych oraz skarp (z humusowaniem i obsianiem trawą)
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, przejścia dla pieszych, oświetlenie, wyspa spowalniająca, dostosowanie skrzyżowań do poruszających się pojazdów)
Obraz uzupełniło i uroku dodało oświetlenie.Wykonawcą inwestycji była firma Drog-Bud z Częstochowy. Koszt prac to niemal 7 milionów złotych.Fotograficznie udokumentował: Norbert Krawczyk