Szacowny jubileusz

Maj 06, 2012Autor BaS

 Jubileusz czterdziestolecia kapłaństwa

W dniu 03 maja 2012 roku w kościele pw. Świętego Jacka w Biskupicach odbyła się msza dziękczynna w intencji księdza prałata, doktora Bernarda Joszko. Ksiądz Bernard obchodził jubileusz czterdziestolecia kapłaństwa.

Bernard Joszko - urodzony 25 czerwca 1947 roku w Oleśnie. Po ukończeniu oleskiego liceum ogólnokształcącego, w 1965 roku podjął studia filozoficzno-teologiczne w Nysie. Studia ukończył w 1972 roku, w międzyczasie w latach 1966-1968 odbył zasadniczą służbę wojskową w stworzonej specjalnie dla kleryków jednostce wojskowej w Bartoszycach. W dniu 30 kwietnia 1972 roku został wyświęcony na księdza. Msza prymicyjna miała miejsce w dniu 07 maja 1972 r. w kościele Bożego Ciała w Oleśnie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: w latach 1972-1975 w Zawadzkiem (parafia Św.Rodziny), w latach 1975 1978 - w Koźlu (parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej), i w latach 1978-1980 - w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. W dniu 26 lipca 1980 roku został ustanowiony proboszczem parafii Biskupice - wprowadzenie odbyło się w dniu 10 sierpnia 1980 r.

 

Ksiądz Joszko ma pod opieką trzy kościoły. Św. Jacka i św. Jadwigi Śląskiej w Biskupicach oraz św. Marii Magdaleny w Boroszowie.

Msza Święta odprawiona została o godzinie 11.00 w kościele parafialnym św. Jacka

Kościół przyozdobiły okolicznościowe dekoracje.

Od około 20 lat o wystrój kościoła w Biskupiocach dba Gabriela Kowalska. Od pewnego czasu pomaga jej córka Sylwia Kus.

Ksiądz Bernard, witając zgromadzonych był wyraźnie wzruszony.

Znamienitym gościem pośród kapłanów był biskup djecezjalny diecezji opolskiej Andrzej Czaja.

Ofiarę chleba i wina tym razem złożyłi Jolanta Górska i Franciszek Wolny.

Wraz z jubilatem Mszę Świętą celebrował biskup opolski Andrzej Czaja, proboszcz z Winowa Waldemar Klinger oraz proboszcz z Wysokiej Henryk Kontny (z tyłu po prawej stronie).Bernard Joszko - pochodzi z Olesna, od 32 lat jest proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej, św. Jacka w Biskupicach oraz św. Magdaleny w Boroszowie. Jest znawcą i badaczem historii lokalnej. Jako pracę magisterską opracował monografię parafii Biskupice. Pracę ta wyszła w formie książkowej w 2006 roku pt. „Parafia Biskupice koło Olesna”. Monografia parafii Kościeliska była pracą doktorską. Również wyszła w formie książkowej pt. „Kościeliska. Dzieje miejscowości i parafii”.

fot. Norbert Krawczyk


Przed kościołem uformowała się procesja z flagami, sztandarami, przedstawicielami strażaków i licznym gronem ministrantów.

Księża omawiają jeszcze ostatnie szczegóły.


Pośród ministrantów nie zabrakło też Boroszowian: Jana i Józefa Augustynioków, Mateusza Nikel i Marka Włóczyka.

Szacowny jubilat prezentuje się bardzo dostojnie. Po czterdziestu latach służby kapłańskiej trudno mówić o tremie.


Liturgię słowa bożego odczytali: Sylwia Kus

oraz Michał Globisz.


Wzruszeni, Jolanta Górska i Franciszek Wolny przekazali dary chleba i wina, które zazwyczaj podają usługujący do mszy świętej ministranci.


Inny mistyczny powód, dla któtego okadzamy ołtarz, jest ten, by oddalić całą złośliwość demonów. Wierzymy bowiem, że płomień kadzidła ma władzę odpędzać złe duchy.
Ksiądz doktor habilitowany, biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja, także wywodzi się z powiatu oleskiego. Jest nie tylko przełożonym lecz również przyjacielem księdza Bernarda.Przekażcie sobie znak pokoju!
Uśmiechy na twarzach kapłanów wywołały życzliwe słowa biskupa, a nie rozważania mszalne. Osiągnięcia księdza Bernarda jako proboszcza, a i sukcesy osobiste (magisterium i doktorat) skłaniają do życzliwości i radości.


Dziewczynka pośród ministrantów to sympatyczny obrazek i wyraz otwartości kościoła na zmiany. Paulina Majowska i Grzegorz Globisz w imieniu ministrantów złożyli księdzu życzenia i wręczyli bukiet ślicznych kwiatów.W imieniu parafian i rady parafialnej czterdzieści wspaniałych róż wręczyli jubilatowi Sylwia Kus i Andrzej Deja.Pośród składających życzenia był również włodarz gminy Radłów - wójt Włodzimierz  Kierat.W imieniu rady parafialnej, księdzu biskupowi podziękowali i życzenia złożyli Jolanta Górska i Alfred Wloczyk.Agnieszka Grabińska, Andrzej Grobelny i Jan Moczygemba także złożyli jubilatowi życzenia w imieniu rady parafialnej z Boroszowa.
Na tak szacownym jubileuszu nie mogło zabraknąć najbliższych księdza Bernarda, brata Georga Joszko (z prawej) i bratanka Waldemara Joszko (obok).Sympatyczny ojciec Henryk Kałuża, znany już Boroszowianom z odwiedzin misyjnych, także znalazł się pośród zaproszonych kapłanów.

Ksiądz Bernard w gronie przyjaciół: (od lewej) ks Henryk Kałuża, biskup Andrzej Czaja, Bernard Joszko i ks Waldemar Klinger.

Ksiądz prałat Bernard Joszko w odświętnej sutannie niewiele różni się od biskupa Andrzeja  Czaji! Obaj są też doktorami nauk.

fot. Zakład Fotograficzny Pownuk. Zdjęcia ze zbiorów Norberta Krawczyka

Po uroczystościach kościelnych, ksiądz Jubilat  zaprosił  swoich gości na poczęstunek. Wśród zaproszonych byli zaprzyjaźnieni mieszkańcy, głównie członkowie rad parafialnych, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji. Dojechał także biskup Jan Wieczorek oraz starosta oleski Jan Kus z małżonką

Sołtys Rudolf Stefan z Biskupic zasiadł obok koleżanki Ewy Wieczorek - sołtys z Boroszowa.

Ksiądz Joszko wspominał swoje dzieciństwo, wczesną młodość, studia, prymicję, a także służbę wojskową, którą odbywał wraz z biskupem Janem Kopcem i błogosławionym Jerzym Popiełuszką.  Wszystko udokumentowane fotograficznym pokazem multimedialnym.

Parafialna orkiestra dęta przygotowała okazjonalne składanki muzyczne wśród nich nie zabrakło tradycyjnego STO LAT...!

Kiedy nadszedł czas "koncertowo" pożegnano biskupa diecezjalnego Andrzeja Czaję.

Biskup Jan Wieczorek także wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem obchodzącego tak szacowny jubileusz księdza Bernarda.

W miłej atmosferze czas upływał szybko. Do samego końca udało się utrzymywać zainteresowanie zebranych. Kapłani okazali się mistrzami w opowiadaniu dowcipów. 

fot. Ewa Wieczorek