Kontakt

Listopad 18, 2011Autor BaS

Administrator
Stanisław Banaśkiewicz  -  telef:  517914123           e-mail:  bastan26@op.pl

Radna dla Boroszowa i Wojciechowa
Edeltrauda Zug  - telef:  343583286,   601190357,  e-mail:  ela.zug@gmail.com

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
Janusz Jurczyk - telef. 34 359 75 40, 508 397 228